LKKA biedru kopsapulce un seminārs 2018. gada 25. februārī

02/03/2018

2018.gada 25. februārī notika Latvija Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas kopsapulce un seminārs. Neskatoties uz ziemas spelgoni, kopsapulces dalībnieku skaits bija kupls.

Sapulci atklāja asociācijas prezidente Nellija Janaus. Viņa sniedza atskaiti par profesionālo un finansiālo darbību pagājušajā gadā.

Asociācija aktīvi ir strādājusi pie kosmētiķa profesijas standarta izstrādes. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai ietvaros sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) šajā gadā tiks izstrādāts jauns kosmētiķa profesijas standarts.

Sapulcē tika aktualizēts arī jautājums par kosmētiķa prestiža celšanu. Skaistumkopšanas profesionāļu uzdevums ir sniegt kvalitātīvu un drošu pakalpojumu.  Drošs un kvalitatīvs pakalpojums ir peciālista kvalifikācija, zināšanas un atbildība, higiēnas prasību ievērošana un profesionāls nodrošinājums un aprīkojums (kosmētikas līdzekļi un aparāttehnoloģijas).

Jaunajā asociācijas mājas lapā izveidota sadaļa – drošs pakalpojums, kur turpmāk tiks izvietota informācija, kas skar aktuālus jautājumus pakalpojuma drošuma jomā. Jo mums ir tik svarīgi turēt augstu kosmētiķa profesijas godu!