Seminārs

21/03/2018

Seminārs bija ļoti plaši apmeklēts, vairāk kā 130 klausītājas.  Tā ir ļoti aktuāla tēma ar kuru saskaramies ikdienas darbā - gan speciālista, gan klienta drošība.

Tika atgādināts cik būtiski ir ievērot valsts reglamentētos noteikumus par higiēnas prasībām kosmētiskajiem kabinetiem, lai garantētu augstu sanitārijas līmeni darba vietā, drošu darba vidi klientam un pašam speciālistam. Bieži mēs koncentrējamies uz laba servisa sniegšanu klientiem, aizmirstot paši par savu veselību un salona higiēnas nozīmīgumu.

Tika apskatītīti ne mazāk svarīgi jautājumi, kā dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumi kosmētiskajā kabinetā un darba drošība.

Klātesošie tika iepazīstināti arī ar jaunākajiem Likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem, kas skar skaistumkopšanas jomu.

"Fizisko personu datu aizsardzības likums". Personas datu aizsardzība kļūst par vienu no svarīgākajiem jautājumiem sociālajās attiecībās un apkalpošanas sfērā. Skaistumkopšanas salonos un kabinetos tiek plaši iegūta un izmantota informācija par fiziskām personām (darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem), kā arī tiek lietotas tādas tehnoloģijas kā videonovērošana.

Ikdienas darbā aizvien vairāk tiek veiktas aparātproceūras, tiek izmantotas medicīnas ierīces. Jaunie MK Noteikumi Nr.689, 28.11.2017 " Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" ir aktuāli arī skaistumkopšanas jomā.

Lielu paldies izsakām Veselības Inspekcijas speciālistēm: VI Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vadītājai Maija Rumpēterei un VI Sabiedrības veselības uzraudzības nodaļas vadītājai Solvitai Muceniecei.