Pārceltais obligātais seminārs “Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība dažādās klīniskās situācijās”

08/09/2020

Pārceltais obligātais seminārs “Pirmā un neatliekamā medicīniskā palīdzība dažādās klīniskās situācijās” (4 TIP)  notiks

2020. gada 11. oktobrī pl. 10.00

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas zālē J. Asara ielā 5, Rīgā.

Dalības maksa:

EUR 15.00 LKKA biedriem,  

EUR 30.00 – pārējiem interesentiem

Personālreģistrācija, aizpildot anketi:

Uzklikšķini šeit:

Tā kā dalībnieku skaists ir ierobežots, lūdzam pieteikties, aizpildot anketu līdz 5. oktobrim!

Reģistrācija konferencei būs pilnībā pieņemta pēc pilnas dalības maksas apmaksas!
Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu Asociācija
Reģ.Nr. 40008009703
SEB Banka
Konta Nr. LV25 UNLA 0001 0017 0063 4

! Informējam, ka kosmētiķes, kuras maksājumu bankas kontā veikušas martā, jau ir reģistrētas kā semināra dalībnieces.