Ārkārtas Valdes sēde 2018. gada 3. decembrī.

05/12/2018

Izraksts no LKKA Ārkārtas Valdes sēdes 2018. gada 3. decembrī. Protokols Nr. 6.

1. Sēde klausījās:

D. Brante informēja par Ģenerālās Asamblejas sanāksmē akcentētajiem jautājumiem:

 1.1. Kosmētiķu profesionālās sagatavotības dažādajiem līmeņiem EU valstīs, kas ierobežo mobilitātes iespējas Eiropas Savienības ietvaros, t.sk “ERASMUS” programmas praksē. Šajā kontekstā kā pozitīvs piemērs par kosmētiķa profesijas statusu, kvalifikāciju, profesijas standartā noteiktajām kompetencēm un prasmēm tika minēta Latvija;

2.2. Laura Grilli (Itālija) , C.E.P.E.C. prezidente, sniedza pārskatu par federācijas aktivitātēm 2018. gadā. Galvenā uzmanība tika veltīta sociālā dialoga paplašināšanai ar citām nozarēm, aktīvai sadarbībai ar Eiropas Sociālā dialoga Komiteju Briselē un EUAPME (Eiropas Amatniecības, Mazā un Vidējā biznesa asociāciju). Tas kā prioritārs uzdevums tika izvirzīts arī nākamajam gadam.

Sēde nolēma:

Informāciju pieņemt zināšanai.

2. Sēde klausījās:

N. Janaus informēja par LKKA atsauksmi par TV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” Operācija “Palielinām lūpas” skartajām negācijām skaistumkopšanā, kas š.g. 5. novembrī tika nosūtīta raidījumam, ievietota asociācijas Face book kontā un mājas lapā.

Par raidījumā skartajām negācijām un citām problēmām reālajā skaistumkopšanas praksē savu viedokli, vērtējumu un ierosmes izteica visi Valdes locekļi: D. Brante, M. Rēvalds, D. Kazule, O. Stoļarova, R. Reinsone , I.Groskopa; attālināti (telefonsarunā)  I. Dūce , I. Stepanova.

Apkopojot viedokļus, galvenie secinājumi:

1.1. Ārstniecības personai jānes personīga atbildība par savu profesionālo darbību, ja tā pārkāpj profesionālās kompetences robežas, “…vai kā citādi ar savu darbību diskreditē asociāciju” (LKKA Statūti, p.6.5.);

1.2. Produktu (medicīnas ierīču) izplatītājfirmām jāmaina liberālā attieksme pret klientu izvēli, rīkojot apmācību seminārus darbam ar produktu un tos pārdodot;

1.3. Uzturot un attīstot komunikāciju un sadarbību ar Latvijas Estētiskās Medicīnas Asociāciju (LEMA), jāīsteno aktivitātes, t.sk., likumdošanas iniciatīva, gan ārējā tirgus sakārtošanā un aizsardzībā, gan kontroles mehānisma izveidošanā, kas nodrošinātu uzraudzību par likumā prasītās profesionālās izglītības dokumenta, ārstniecības personas sertifikāta klātesamību konkrētam pakalpojumu sniedzējam;

1.4. Jāizmanto visa veida klientu izglītošanas pasākumi ne tikai par mūsdienu estētisko procedūru efektivitāti, bet arī par kontrindikācijām, blaknēm, kā arī par neprofesionāli veiktu procedūru bīstamību, apdraudējumu klienta veselībai un skaistumam.

 2. Sēde nolēma:

2.1. Uzaicināt uz kārtējo Valdes sēdi 2019. gada 7. janvārī, uzklausīt TV raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” sižetā “Palielinām lūpas” pieminētās kosmētiķes un lūgt rakstisku paskaidrojumu par  savu rīcību, kas fiksēta raidījumā.

2.2. Asociācijas viedokli par situāciju reālajā kosmētisko pakalpojumu praksē saistībā ar advancētajām procedūrām, t.sk.,“skaistuma injekcijām”  un ārstniecības personu kosmētiķu profesionālo kompetenču robežām izteikt  Veselības Inspekcijas rīkotajā sanāksmē 2018. gada 7. decembrī;

2.3. Deliģēt Nelliju Janaus, Daci Branti, Renāti Reinsoni uz Veselības Inspekcijas rīkoto sanāksmi 2018. gada 7. decembrī.