LKKA 2020.gada 31.augusta sanāksme

31/08/2020
Jaunā mācību gada priekšvakarā notika LKKA valdes rīkota sanāksme par 2020. gada Centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena (CPKE) un Sertifikācijas eksāmena (SE) organizāciju un mācīšanās rezultātiem.
 
Sanāksmi vadīja N.Janaus. Dalībniekus uzrunāja R. Reinsone. Ar ziņojumu uzstājās R.Baumane. Debatēs izskanēja inovatīvi priekšlikumi asociācijas un skolu sadarbībai jauno speciālistu sagatavošanā. Runāja Sintija Strautiņa-Strēle ( Starptautiskā CIDESCO Rīgas kosmētikas skola), Ilona Ansone (Skaistumkopšanas profesionālā skola Beauty School).
Par CPKE saturu un organizāciju izteicās Inga Zakse (VISC), Kristīne Kļaviņa (VM).
Kritika par absolventu sertifikācijas dokumentu aizpildīšanu izskanēja no Benitas Feldmanes( LĀPPOS).
 
Sanāksmes dalībnieki vienojās par ciešu LKKA un kosmētikas skolu turpmāku sadarbību, akcentējot pasākumus, kas veicinās izglītojamo profesionālo izaugsmi, apmācību pieredzes apmaiņu.
LDDK NEP koordinatore Anete Jekuma vērsa uzmanību uz apmācību procesa orientāciju uz darba tirgus mūsdienu prasībām.