Par papildinājumiem “Kosmētiķu profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumi ”

17/06/2020

Ārkārtējās situācijas laikā apmācību praksē parādījušās jaunas ārstniecības personu kosmētiķu profesionālās tālākizglītības apmācības formas, kā vebināri,  web konferences, web lekcijas tiešsaistē, starptautiskas tālmācības apmācības programmas.

 Lai risinātu ietekmes sekas atbilstoši MK noteikumu Nr.943 18.12.2012. “Ārstniecības personu sertifikācija” 5. pielikumā noteiktajām prasībām un TIP sistēmā novērtētu šajos apmācības pasākumos iegūtās zināšanas un prasmes, ir nepieciešams papildināt 30.01.2020. LĀPPOS saskaņoto un apstiprināto “Kosmētiķu profesionālās un zinātniskās darbības tālākizglītības pasākumu” saraksta 1. sadaļu ar apakšminētajiem pasākumiem/punktiem:

Nr. p. k. 9. 

Latvijā veidotu vebināru, web konferenču, web lekciju apmācību programmu apguve tiešsaistē ar saņemtu vērtējumu (pārbaudes tests)

 -  1 TIP par 1 akad. st.  (ne vairāk, kā  8 TIP dienā). Pasākuma organizatoram ir nepieciešams iepriekšējs  sertifikācijas institūcijas saskaņojums .

Nr. p. k. 10.

Tālākizglītība starptautiskos vebināros,  web konferencēs, web lekcijās tiešsaistē ar saņemtu vērtējumu (pārbaudes tests);  starptautisku tālmācības programmu apguve tiešsaistē ar saņemtu vērtējumu (pārbaudes tests) 

-        Atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam*, sertifikācijas institūcijas saskaņojums nav nepieciešams.

*Sertificējamajai ārstniecības personai ir pienākums iesniegt pamatotu pārrēķinu tālākizglītības punktu skaitam, ja par dalību starptautiskā pasākumā  tiek piešķirts TIP skaits, kas neatbilst 1 TIP par vienu akadēmisko stundu.