Sertifikācijas komisija

Rita Baumane
kosmētiķe, SIA „VC 4“  „Wellslim “ centrs (komisijas priekšsēdētāja), 

Sandra Andže
kosmētiķe, SIA “REHO”

Terēze Beļkova
kosmētiķe,  SIA „GMT Beauty Trade“ Valdes locekle,  

Anita Knese
kosmētiķe, pašnodarbinātā persona,

Jeļena Laizāne
kosmētiķe, SIA "Ellena -L" direktore,

Jekaterina Repiševska
kosmētiķe, pašnodarbināta persona

Nellija Janaus
LKKA Prezidente, LĀPPOS deliģēts pārstāvis