LKKA KOPSAPULCE 2020. gada 23. februārī

16/01/2020

Informējam un lūdzam Jūs ierasties uz LKKA biedru kopsapulci 2020. gada 23. februārī

 pl. 10.00 (līdz pl. 15.00) Rīgā, J. Asara ielā 5, Sarkanā Krusta Medicīnas koledžas zālē (4 TIP).

Darba kārtība

1. Pārskats par valdes profesionālo darbību 2019. gadā un ieceres 2020.gadam. Prezidente Nellija Janaus

2. Pārskats par valdes finansiālo darbību 2019. gadā. Bilance 2019. gadam. Valdes locekle, kasiere Dagnija Kazule

3. Revīzijas komisijas ziņojums. Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Ineta Krjučkova

4. Biedrības “Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācija” Statūtu jaunā redakcija. Nellija Janaus

4. Valdes locekļu vēlēšanas.

5. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Atzīmējot asociācijas dibināšanas 25. gadskārtu, kafijas pauzē -  šampanietis un jubilejas kūka!