Sanāksme Veselības Inspekcijā ar jomas profesionāļiem par skaistumkopšanas nozares sakārtošanu

11/12/2018

Info no Veselības Inspekcijas mājas lapas.

07.12.2018.

Veselības inspekcijā 07.12.2018. tika aizvadīta tikšanās ar nozares pārstāvjiem*, kur tika diskutēts par aktuālajiem problēmjautājumiem skaistumkopšanas nozarē Latvijā, t.sk. speciālistu profesionālajām kompetencēm dažādu  procedūru veikšanā un normatīvo regulējumu.

Diskusiju laikā sanāksmes dalībnieki akcentēja problēmu, ka nepieciešams ierobežot dažādu skaistumkopšanas un estētikas preparātu un ierīču pieejamību speciālistiem bez atbilstošas profesionālās kvalifikācijas, kā arī ierobežot šobrīd esošo kārtību, kas dod iespēju apgūt atsevišķas skaistumkopšanas procedūras, ierīču un preparātu izmantošanu bez atbilstošas iepriekšējās izglītības, t.sk. nepieciešamību izvirzīt prasības personām, kas apmāca speciālistus dažādu jaunu produktu un iekārtu lietošanā.

Nozares pārstāvji arī uzvēra, ka šobrīd plaši pieejamie dažādi neformālās izglītības kursi skaistumkopšanā atbilstoši Izglītības likumam ir tikai zināšanu apgūšana savai kā personas izaugsmei un attīstībai. Šo kursu beidzēji nedrīkst pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas pakāpei atbilstoša amata ieņemšanu, kā arī nedod tiesības sniegt jebkāda veida skaistumkopšanas pakalpojumus klientiem.

Lai sakārtotu atsevišķas diskusijā izgaismotās skaistumkopšanas nozares problēmas, sanāksmes dalībnieki norādīja, ka nepieciešama starpinstitucionāla sadarbība, iesaistot arī citas valsts pārvaldes iestādes kā, piemēram, Izglītības un zinātnes ministriju jautājumos par speciālistu izglītību un kursiem un Finanšu ministriju attiecībā uz ēnu ekonomikas apkarošanu, kas radījusi negodīgu konkurenci skaistumkopšanas pakalpojumu jomā.

Sanāksmes laikā arī secināts, ka nepieciešams uzsākt aktīvāk veikt sabiedrības izglītošanu par skaistumkopšanas speciālistiem, viņu kompetencēm un neprofesionālu sniegto procedūru iespējamām komplikācijām. Informatīvi izglītojošo kampaņu par drošiem skaistumkopšanas pakalpojumiem 2019.gadā uzsāks Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un nozares profesionāļiem.

Noslēdzot sanāksmi, nozaru pārstāvji vienojas par nepieciešamību rīkot atsevišķu tikšanos skaistumkopšanas un estētiskās medicīnas asociāciju starpā, identificējot visas problēmas skaistumkopšanas un estētikas nozarē, to iespējamos risinājumus un iesniedzot šos priekšlikumus Veselības inspekcijai turpmākā rīcības plāna izstrādei un atkārtotai apspriedei 2019.gadā.

* Veselības Inspekcijas rīkotajā sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Kosmētiķu un Kosmetologu asociācijas (Nellija Janaus, Dace Brante un Renāte Reinsone), Latvijas Skaistumkopšanas Speciālistu asociācijas, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas un Veselības ministrijas.