Mans kosmētiķis

Akcijas ģenerālsponsors - SIA “LAIKS-MODE”

Valdes locekle JELENA GOLUBEVA

Akcijas sponsori:
SIA “REMEDICA” (ALGOTHERM, ESTHEDERM)

SIA “VC4”

SIA MIRABELLA (PAYOT. MATIS, CINQ MONDES) 

Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1"

Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts “Baltic Beauty 2019”

Akcijas sadarbības partneri:

SIA “PROLOGIC”, SIA "Stella-A.B.", SIA “PROF-K,  SIA "Beauty Baltikum", SIA " Klērs serviss",

SIA “Panacea Pro”,   UAB "Allergan Baltics" Latvijas filiāle, SIA “Roksana Baltics”,

SIA “GMT Beauty Trade”,  SIA “Baltic Beauty Prof”, SIA " NEO RĪGA", SIA"AUCH"

 

 

Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas valde pirmo reizi rīko netradicionālu, taču skaistumkopšanas darba tirgū aktuālu aktivitāti – akciju «MANS KOSMĒTIĶIS». Sabiedrībai būtiska ir sapratne par skaistumkopšanas speciālistu profesionālo kompetenci, kosmētikas produktiem, kvalitatīvu un veselībai drošu kosmētisko pakalpojumu.
 Akciju «Mans kosmētiķis»  rīkojam sadarbībā ar žurnālu «Una», kas ir ģenerālais informatīvais partneris.

AKCIJAS MĒRĶIS

    Cildināt kosmētiķa profesijas misiju, godināt speciālistus, kuru profesionālo darbu, iejūtīgo un sirsnīgo attieksmi augstu vērtē klienti, darba devēji, sadarbības partneri un kolēģi.  
    Izglītot sabiedrību par skaistumkopšanas speciālistu profesionālo izglītību, kompetencēm, estētisko procedūru daudzveidību, iespējām un efektivitāti mūsdienās, kā arī par atsevišķām negācijām un to cēloņiem, neprofesionāli veiktu procedūru apdraudējuma iespējamību klienta veselībai un skaistumam.

NOMINĀCIJAS, KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANAS KĀRTĪBA

 • Nominācija «TOP kosmētiķis» (izvirza darba devēji, skaistuma un farmācijas industrijas uzņēmumi, sadarbības partneri)
 • Nominācija «Mans kosmētiķis Rīgā» (izvirza un balso klienti un pašvaldības)
 • Nominācija «Mans kosmētiķis Pierīgā» (izvirza un balso klienti un pašvaldības)
 • Nominācija «Mans kosmētiķis Vidzemē» (izvirza un balso klienti un pašvaldības)
 • Nominācija «Mans kosmētiķis Latgalē» (izvirza un balso klienti un pašvaldības)
 • Nominācija «Mans kosmētiķis Kurzemē» (izvirza un balso klienti un pašvaldības)
 • Nominācija «Mans kosmētiķis Zemgalē» (izvirza un balso klienti un pašvaldības)

    Akcijas laikā no 2019. gada 1. marta līdz 31. maijam aicinām balsot, iesūtot savu ieteikumu - atbalstu konkrētam speciālistam. 

    Pastāstīt par savu kosmētiķi var:

 • www.lkka-cidesco.lv, aizpildot balsošanas anketu;* sk. pielikumā;
 • www.una.lv, aizpildot balsošanas anketu;
 • atsūtot vēstuli uz asociācijas biroja pasta adresi: Jāņa Asara ielā 5, Rīga, LV-1009, ar norādi “Akcijai “Mans kosmētiķis””;
 • atsūtot vēstuli uz “Dienas Žurnālu” redakcijas pasta adresi: Andrejostas ielā 17, Rīga, LV-1045, ar norādi “Akcijai “Mans kosmētiķis””;
 • nosūtot vēstuli elektroniski uz e-pasta adresi: info@lkka-cidesco.lv; 
 • nosūtot vēstuli elektroniski uz e-pasta adresi: kosmētiķis@una.lv 


Vērtēšanas kritēriji nominācijā “Mans kosmētiķis...”

 • Ir reģistrēts Ārstniecības personu/atbalsta personu reģistrā
 • Higiēnas prasību ievērošana
 • Klientu ilglaicīgums
 • Klienta apmierinātība ar procedūru rezultātu 
 • Labsajūta/harmonija procedūru laikā
 • Komunikācija ar klientu
 • Komunikācija ar sabiedrību (publikācijas, intervijas, sociālie tīkli u.c.)
 • Profesionālais tēls

Vērtēšanas kritēriji nominācijā “TOP kosmētiķis”

 • Ir reģistrēts Ārstniecības personu/atbalsta personu reģistrā
 • Higiēnas prasību ievērošana
 • Klientu ilglaicīgums
 • Klienta apmierinātība ar procedūru rezultātu
 • Labsajūta/harmonija procedūru laikā
 • Komunikācija ar klientu
 • Komunikācija ar sabiedrību (publikācijas, intervijas, sociālie tīkli u.c.)
 • Profesionālais tēls
 • Kosmētisko produktu pārdošanas prasme
 • Inovāciju pielietojums
 • Lojalitāte
 • Klientu daudzums
 • Aktivitātes klientu izglītošanā (tikšanās u.c. pasākumi)
 • Asociācijas rīkoto semināru, konferenču par profesionālās darbības jautājumiem apmeklējums
 • Uzstāšanās par profesionālās darbības jautājumiem semināros, konferencēs, kongresos Latvijā un ārzemēs
 • Piedalīšanās dalībnieka statusā skaistuma industrijas izstādēs Latvijā un ārzemēs
 • Neformālās tālākizglītības kvalifikācijas pilnveides pasākumu vadīšana
 • Profesionālās kvalifikācijas prakses vadīšana kosmētikas skolu un koledžu audzēkņiem


BALSOJUMA REZULTĀTU APKOPOŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 

Izvērtēšanu veic Latvijas Kosmētiķu un  kosmetologu asociācijas valde. 
(2019. gada 1. jūnijs -  30. septembris) 

Noslēguma pasākuma sagatavošana.
(2019. gada oktobris)

Noslēguma pasākums, tā atspoguļojums masu medijos, sociālajos tīklos.
2019. gada 8. novembris ( projekta “Baltic Beauty 2019” ietvaros), novembris.


KAPĒC ATBALSĪT AKCIJU?
 
      Jūsu finansiālais atbalsts akcijai būs uzņēmuma atzinības apliecinājums izglītotiem, labi sagatavotiem kosmētiķiem, kosmetologiem,  skaistumkopšanas speciālistiem (kosmetoloģijā), kuru profesionālo darbību augstu vērtē kā darba devēji, tā klienti, sadarbības partneri  un kolēģi. Tas palīdzēs veidot Latvijas iedzīvotājos izpratni par šo profesiju kompetenci, speciālista kā ārstniecības personas atbildību par  klientu veselību un drošību, kvalitatīva kosmētiskā pakalpojuma sniegšanu. Ieguldījumus šī projekta īstenošanā būs sabiedrībai nozīmīgu vērtību atbalsts, kas vairos klientu uzticamību uzņēmumam,  tā speciālistiem, raisīs interesi par uzņēmuma pārstāvēto kosmētikas produktu zīmoliem, tādējādi palielinot klientu skaitu un ienākumus.

SPONSORU POZĪCIJAS
Lai nodrošinātu plašu un pilnvērtīgu projekta norises atspoguļošanu masu medijos, sociālajos tīklos, sarūpētu balvas visās nominācijās, kā arī labāko vēstuļu autoriem, lai sarīkotu publisku kosmētiķu godināšanu, balvu pasniegšanas ceremoniju un koncertu akcijas noslēgumā, asociācijas valde lūdz  finansiālu un materiālu atbalstu,  piedāvājot uzņēmumiem kļūt par akcijas “Mans kosmētiķis”:
* ģenerālsponsoru –3000 EUR;
* sponsoru –1500 EUR;
* sadarbības partneri –250 līdz 1499 EUR.

P.S. Asociācijas atbalstītājbiedri pēc savām iespējām izvēlas kādu no minētajiem atbalsta veidiem (nemaksājot biedra naudu par 2019. gadu) vai atbalsta ar biedra naudas par 2019. gadu makšajumu.

Ģenerālsponsora ieguvums

 • Īpaši izcelts ģenerālsponsora logotips vai pārstāvētās kosmētikas zīmoli visos akcijas reklāmas materiālos.
 • Publikācijās teksta veidā pieminēts ģenerālsponsors.
 • Publikācijās, kurās stāstīts par akcijas mērķi un norisi, citēts ģenerālsponsora pārstāvja viedoklis.
 • Iespēja pasniegt savu īpašo balvu un teikt uzrunu akcijas noslēguma pasākumā.
 • Ģenerālsponsora identitāti raksturojošu reklāmas materiālu izvietošana noslēguma pasākuma vietas noformēšanā.
 • Pasākuma apskatos izvietots un  minēts akcijas ģenerālsponsors.
 • Partnera tiešās reklāmas baneris www.lkka-cidesco.lv  sadaļā “Mans kosmētiķis”.
 • Iespēja izvēlēties tēmu un   2020. gadā uzstāties kādā no asociācijas profesionālās tālākizglītības pasākumiem.

Sponsora ieguvums

 • Sponsora logotips vai pārstāvētās kosmētikas zīmoli visos reklāmas materiālos.
 • Sponsors iespēju robežās pieminēts atsevišķās publikācijās teksta veidā.
 • Iespēja noslēguma pasākumā izvietot savus reklāmas materiālus.
 • Iespēja noslēguma pasākumā pasnieg savu īpašo balvu un teikt uzrunu.
 • Pasākuma apskatos minēts kā akcijas sponsors.
 • Sponsora reklāmas baneris www.lkka-cidesco.lv. 

Sadarbības partneru ieguvums

 • Partnera logotips vai viens no pārstāvētās kosmētikas zīmoliem (proporcionāli mazākos izmēros) visos reklāmas materiālos.
 • Iespēja noslēguma pasākumā izvietot savus reklāmas materiālus un nodrošināt balvas labākajiem, populārākajiem kosmētiķiem (pēc brīvas izvēles). 
 • Partnera tiešās reklāmas links www.lkka-cidesco.lv, sadaļā “Mans kosmētiķis”.

AICINĀM UZ SADARBĪBU PAŠVALDĪBAS,
        *   organizējot  asociācijas biedru, valdes locekļu, pašvaldību pārstāvju tikšanās ar reģiona/novada/pilsētas skaistumkopšanas speciālistiem, klientiem, citiem interesentiem, vietējiem masu medijiem;
       *   sarūpējot un akcijas noslēguma pasākumā pasniedzot balvas nominācijas “MANS KOSMĒTIĶIS…” populārākajiem, labākajiem, iecienītākajiem speciālistiem.


PROJEKTA “MANS KOSMĒTIĶIS” organizācijas kontaktpersonas, Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas valdes locekļi:
Nellija Janaus, valdes priekšsēdētāja, prezidente; sadarbības jautājumi ar nozares uzņēmumiem, sponsoriem, partneriem, atbalstītājbiedriem, mob.t. 22847474;
Renāte Reinsone, projekta vadītāja, PR, mob.t. 29638632;
Ivonna Dūce, sadarbības ar reģioniem organizatoriskie jautājumi, mob.t. 26330964;
Dace Brante, reģionālo tikšanos satura un norises jautājumi, mob. t. 29181871.


Pievienotie faili:

doc Pieteikuma veidlapa Top Kosmētiķis.doc Lejupielādēt