Leonardo da Vinci projekts

 

2011.gada jūnijā asociācija pirmo reizi saņēma Eiropas Savienības finansējumu septiņi tūkstoši eiro apmērā Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči „Partnerības“ projekta par kopīgu mācību - metodiskā materiāla izveidi kosmētiķēm īstenošanai. Projekts noslēdzas 2013.gada jūlijā. Tā darbības laikā asociācijas Valdes locekle dr.Inga Groskopa ar dr.Ināras Stepanovas kā konsultantes līdzdalību un sadarbībā ar projekta koordinatoru SIA „Rīgas Kosmētikas skola“ un citiem projekta partneriem Igaunijas Pirmo Kosmētikas privātskolu Tallinā un SKY Opisto koledžu Helsinkos ir izstrādājusi vērtīgu materiālu par pretnovecošanās terapiju, darbs ir iztulkots arī angļu valodā- „Anti-aging therapy. Innovative technologies“ un pieejams interneta vidē speciālā g-mail kontā. Projekta īstenošanas laikā notikuši pieci mobilitātes braucieni. Kosmētiķes Agnese Ruskule, Dagnija Kazule, Ineta Krjučkova viesojušās pie sadarbības partneriem Helsinkos, Olga Stoļarova un Inga Groskopa - Tallinā. Notikušas trīs starptautiskas sanāksmes Rīgā, Tallinā un Helsinkos, projekta pirmreizējā prezentācija - Rīgā. Izskatīta kopdarba struktūra, saturs, tēmu izklāsts vairākkārt pārrunāti atsevišķi atšķirīgie viedokļi, lai nonāktu pie kopīgā. Projekts noslēgsies ar kosmētiķu un kosmetologu konferenci Rīgā 2013. gada 9.jūnijā, J.Asara ielā 5, Rīgā.


  Pievienotie faili:

  ppt Cosmetic body and facial classical massage. Presentation of topic development. Tallin, 2012..ppt Lejupielādēt
  ppt Ani-age therapy. Inovative technologies. Beauticians Conference. Riga, 2013. Lejupielādēt
  doc Anti-age terapija. Inovativas tehnologijas. Kopmaterials Lat_val.doc Lejupielādēt
  doc Anti-age therapy. Inovative technologies. Common material. Eng..doc Lejupielādēt
  ppt Presentation of the project development.Tallin, 2012..ppt Lejupielādēt