Kosmētiķa profesijas standarts

KOSMĒTIĶA PROFESIJAS STANDARTS (PS 055)

SASKAŅOTS
Profesionālāsizglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2018.gada13.jūnija sēdē, protokols Nr.5

Dokumentu skatītīt pievienotajā failā.

 

 


Pievienotie faili:

pdf KOSMĒTIĶA PROFESIJAS STANDARTS Lejupielādēt