Veselības aprūpes speciālistu digitālās izaugsmes meistarklašu programma “Cilvēcīgi par tehnoloģijām”

20/12/2022

Ikdienas sastopamies ar situācijām, kur ārstniecības personām nav pietiekamas digitālās prasmes, kas 21.gadsimtā ir neatņemama ikdienas vajadzība, lai iegūtu un apstrādātu informāciju, spētu korekti un prasmīgi apstrādāt digitālus datus, lai sniegtu un attīstītu mūsdienīgu veselības aprūpes pakalpojumu. LĀPPOS  rosina ārstniecības personu profesionālās asociācijas aktualizēt savās asociācijās jautājumu par digitālajām prasmēm un apzināt, popularizēt  tālākizglītības aktivitātes, kas palīdzētu uzlabot kolēģu digitālās prasmes.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies!
/Rainis/

 

Riga TechGirls organizē  veselības aprūpes speciālistu digitālās izaugsmes meistarklašu programmu “Cilvēcīgi par tehnoloģijām”, un sākot ar 21. martu, noritēs digitālās izaugsmes meistarklases, kur šīs konkrētās programmas ietvaros uzsvars tiks likts  uz zināšanām, kuras ir vērtīgas veselības aprūpē. Programmā ir aicināts piedalīties ikviens interesents, kurš pārstāv jebkuru veselības aprūpes nozari neatkarīgi no pozīcijas un dalība programmā ir bez maksas.

Nodarbības tiks sadalītas četros tematiskos blokos un, konkrēto bloku pabeidzot, tiks apgūta attiecīgā virstēma. Katra bloka ietvaros norisināsies arī praktiskāka darbnīca, kuras laikā mentoru pavadībā būs iespējams jau pielietot, vai vismaz padziļinātāk apgūt kādu digitālo prasmi.

Pilns programmas apraksts, ar lekciju datumiem lasāms Riga TechGirls  vietnē (https://cilvecigipartehnologijam.lv/veselibas-aprupei/), galvenās virstēmas būs šādas:
- Pacienta pieredzes dizains,
- Datu apstrāde veselības aprūpē
- Digitālie rīki veselības aprūpē
- Mūsdienās pieejamās tehnoloģijas

Šo apmācību mērķis is sniegt mūsdienās tik ļoti nepieciešamās digitālās prasmes, lai dalībniekiem būtu iespējams augt un uzlabot savu profesionālo darbību sev ērtā un saprotamā veidā.

Papildus informācija:
arstiem@rigatechgirls.com, vai zvanot uz +371 29128274 (darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00).